Ochrana osobních údajů

Minimalistdesign.cz zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty minimalistdesign.cz v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek www.minimalistdesign.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci, při registraci do soutěží a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa, případně telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách minimalistdesign.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi minimalistdesign.cz.

Minimalistdesign.cz shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů minimalistdesign.cz, nabízení obchodu nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby minimalistdesign.cz. Minimalistdesign.cz nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravní společnosti, ovšem jen údaje potřebné k úspěšnému doručení. Minimalistdesign.cz předává tyto osobní údaje dopravní společnosti PPL, případně dalším přepravcům, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od minimalistdesign.cz, tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit registraci do soutěží a provést nákupy. Registrovaný subjekt může své osobní údaje opravit v rámci sekce můj účet, která je přístupná po přihlášení. minimalistdesign.cz registraci zákazníka u minimalistdesign.cz na jeho žádost zruší. Se zrušením registrace dojde k vymazání veškerých osobních údajů registrovaného zákazníky.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to na e-mailovou adresu info@minimalistdesign.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace subjektu.

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá Minimalistdesign.cz registrovaným subjektům informace ve formě newsletter. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zručit odhlášením v samotném těle newsletteru nebo na e-mailové adrese info@minimalistdesign.cz.

Subjekt bere na vědomí, že stránky Minimalistdesign.cz jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.